Bước 1: Chat với Amy để nhận tài khoản

<aside> 💡 Chat và làm theo hướng dẫn tại đây: https://go.gen5.io/amy

</aside>

Link dự phòng: https://www.facebook.com/gen5io/

<aside> 💡 Amy sẽ gửi tài khoản ChatGPT có dạng như sau

</aside>

Untitled

Bước 2: Đăng nhập ChatGPT

<aside> 💡 Sử dụng ứng dụng Safari trên iphone hoặc Chorme trên Andrord. Để vào trang chủ chat.openai.com → ấn Login

</aside>

Untitled

<aside> 💡 Nhập tài khoản tại Bước 1 → ấn Continue

</aside>

Untitled

<aside> 💡 Nhập mật khẩu → ấn Continue → Đăng nhập thành công

</aside>

Untitled

<aside> 🚫 Trường hợp các bạn có lỗi hãy Chat với Amy mục báo hỗ trợ : https://go.gen5.io/amy

</aside>

<aside> 💡 Bạn có thể đổi mật khẩu được bất kì lúc nào theo hướng dẫn ở đây

Đổi mật khẩu - Câu hỏi thường gặp

</aside>

Ấn vào đây để quay lại ⬇️