<aside> ➡️ Tôi cần tìm hiểu về “Chủ đề” . Bạn có thể giúp tôi những gì về “chủ đề” này. Tôi cần cung cấp dữ liệu nào cho bạn để bạn giúp tôi được hiệu quả nhất.

</aside>

Vd: Tôi cần tìm hiểu về Dinh dưỡng. Bạn có thể giúp tôi những gì về chủ đề này. Tôi cần cùng cấp dữ liệu gì cho bạn để bạn giúp tôi hiệu quả nhất.

<aside> ➡️ Sau đó chúng ta tiếp tục trả lời cung cấp thêm các dữ liệu theo những gì mà trí thông minh nhân tạo Ai yêu câu.

</aside>

Vd: Tôi cần tìm hiểu về dinh dưỡng dành cho Nam giới có tuổi là 25 tuổi. Nặng 65kg. Bắt đầu đầu tập thể hình, mục tiêu tăng cường sức khỏe và tăng khối lượng cơ bắp. Xây dựng thực đơn 3 bữa một ngày 7 ngày cho tôi để tôi đạt được mục tiêu

Ấn vào đây để quay lại ⬇️